Calcolític

El comerç en les modificacions, canvis i evolucions de les societats humanes des del Neolític avançat fins a l’Edat del Ferro

Mapa del Creixent Fèrtil

Mapa del Creixent Fèrtil

Pel que fa al comerç, el registre arqueològic ens proporciona evidències d’intercanvi de productes a distàncies relativament allunyades dels punts de producció o explotació amb certa regularitat des del Paleolític superior.  És durant el Neolític ceràmic (7.000/6.800-5.500/5.000 BP), però, que aquests processos esdevenen crucials per al desenvolupament de les societats socialment jerarquitzades i urbanes dels mil·lennis posteriors. El comerç es converteix a partir d’aquest moment en variable imprescindible, juntament amb el factor ecobiològic, a l’hora d’entendre l’aparició de les primeres societats productores complexes. D’aquesta manera, l’establiment de rutes comercials i les seves modificacions o declivis seran elements clau a l’hora de determinar l’aparició, migració o col·lapse dels pobles i societats del neolític en endavant. (més…)

Anuncis